Scenemaraton i historie

SCENEKRAFTS 2019 PRODUKSJON:

26. JANUAR - på Festiviteten

Scenekraft og Haugesund Teater presenterer:

 

 

”SCENEMARATON I HISTORIE – en maritim skapelsesberetning i 10 akter”

 

 

 

26. januar 2019 gjennomførte Scenekraft et spektakulært historieforedrag!

 

"Scenemaraton i historie - en maritim skapelsesberetning i 10 akter" er et ambisiøst, utforskende og lekent sceneeksperiment. Gjennom en ca. 10 timers lang økt med formidling av historie fra scenen, hvor det maritime og lokale løper som en undertone, skal vi forsøke å summere opp hva som har formet haugalendingene gjennom de siste 1500 år, og stille spørsmål om hvor veien nå går videre. Underveis løfter vi også blikket og ser på nasjonale og internasjonale forhold. Kan vi gjennom å kjenne vår historie bedre, tydeligere se hvordan vi skal forme fremtiden vår?

 

I løpet av vårt scenemaraton hadde vi ca. 40 innslag av scenekunst og musikk som kommenterte tematikken, der vi brukte både av eksisterende materiale og nyskrevet dramatikk av bl.a. Marius Leknes Snekkevåg.

I tillegg til Sverre Meling jr. som holdt selve historieforedraget, mevirket 5 skuespillere og 3 musikere og 4 unge dansere og skuespillere i forestillingen.


Maratonen var delt inn i 5 forestillinger og det var mulig å kjøpe billett til de fem undertemaene enkeltvis, eller til hele maratonen.

 

Slik var inndelingen:

 

10.00-11.40 - ”Forhistorien” og ”Folkevandringstid”

12.00-13.40 - ”Vikingtid” og ”Byfremvekst, pest og hansatid”

14.00-15.40 - ”Renessanse, reformasjon og enevelde” og ”Opplysningstid”

16.00-17.40 - ”Kampen om Norge” og ”Fra union til selvstendighet”

18.00-20.00 - ”Skipsfartsbyen” og ”Hva nå?”

 

Blant de kunstneriske innslagene varHolberg og Ibsen representert, men også eldre litteratur som ”Heimskringla” og ”Draumkvedet”. Blant nyere litteratur brukte vi dokumentariske skrifter og presenterte nyskrevet litteratur og musikk. 

Det var bl.a. utdrag fra bl.a. Scenekrafts tidligere forestillinger ”Heks”, ”Rabinowitz” og ”Rederinnene”.

Dagen ble avsluttet med en debatt med Arne-Christian Mohn, May Britt Vihovde, Harald Larssen Lønning og Aase Simonsen.

 

Foredragsholder: Sverre Meling jr.

Skuespillere: Nina Sele, Håkon Karoliussen, Lars Henrik Aarnes, Øystein Kausrud, Elsa Aanensen og Clara Fischer

Komponister/musikere: Nils Økland, Halvor Lillesund, Vegard Fossum

 

 

Forestillingen er et samarbeid mellom Scenekraft, Haugesund Teater og Festiviteten, og mottar tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune, Haugesund kommune og Haugesund Sparebank.