Om Scenekraft

OM SCENEKRAFT

Scenekraft har scenekunstproduksjon som hovedformål, men har utvidet virksomheten til å inkludere film og andre kulturkonsept rettet mot nye målgrupper. Scenekraft ble etablert i 2009, og er i dag organisert som et aksjeselskap.


Tematisering av historien vår, og det å belyse denne på nye vis med kunstens virkemidler er Scenekrafts hovedmålsetting. Scenekrafts visjon er å skape teater med utgangspunkt i spenningspunktet mellom det konvensjonelle og ytterkantene i samfunnet. Historien er vår kollektive bevissthet og vårt kollektive erfaringsgrunnlag og legger derfor sterke føringer både for samfunnet og enkeltmennesket av i dag. Den åpner et stort rom for identifikasjon, og avstanden i tid gjør de historiske fenomenene mer avklarte enn samtidsfenomenene. Slik gir historien oss en egen innfallsport til innlevelse i og forståelse for samtiden, like mye som fortiden.
Scenekraft har produsert bl.a. forestillingene "Cabaret" (2009), "Havet har meg" (2010) av Elsa Aanensen, "Rabinowitz" (2011)  og "Heks" (2012) av Marius Leknes Snekkevåg, samt "Rederinnene" (2014) av Torill Solvang. Produksjonen Rabinowitz ble nominert til Heddaprisen for Årets forestilling. I april 2018 hadde kompaniets forestilling "Sviker - historien om en frontsøster" premiere. Også denne er skrevet av Marius Leknes Snekkevåg på bestilling fra Scenekraft. Halvor Lillesund og Vegard Fossum har skrevet musikken til alle forestillingene.

 

Elsa Aanensen er Scenekrafts daglige leder, og er tilbake etter 4 år som teatersjef ved Brageteatret - Regionteater for Buskerud (2013-2017). Scenekraft ble etablert av skuespillerne Nina Sele og Knut Gjelle Angell, komponistene Halvor Lillesund og Vegard Fossum og skuespiller/instruktør Elsa Aanensen. Aanensen er i dag ansvarlig for driften av selskapet

BILDER FRA SCENEKRAFTS TIDLIGERE PRODUKSJONER