Fars stemme

                                       


FARS STEMME - en poesimonolog

FARS STEMME av Truls Horvei


 

”Fars stemme” er en poesi-monolog om far-sønn-forholdet skrevet av Truls Horvei. Teksten er i stor grad basert på Horveis diktsamling fra 2017 med samme tittel. Teksten er skrevet ut i fra en ung gutts perspektiv. Tematikken rommer ulike aspekter av livet, hvor en betydelig del er en oppvekstskildring. Sentralt i denne står en ung gutts forhold til sine foreldre, og særlig relasjonen til far. En far som skaper usikkerhet, og ikke bidrar til å skape den trygge plattformen gutten trenger. Som voksen reflekterer han over utviklingen og maktforskyvningen som etter hvert skjer i forholdet dem imellom. 


I sceneversjonen av ”Fars stemme” er musikk og film/bilder en stor del av uttrykket, sammen med Horveis tekst. 

Prosjektet er det første samarbeidet mellom Scenekraft og forfatter Truls Horvei, og den første dramatiseringen av en av Horveis mange utgivelser.

 


Tekst: Truls Horvei

Regi: Nina Sele 

Skuespiller: Lars Henrik Aarnes

Dramaturg: Elsa Aanensen

Videodesign: Kim Edgar Bachel 

Musikk: Vegard Fossum og Halvor Lillesund

Produsent: Scenekraft/Elsa Aanensen"Fars stemme" er produsert i samarbeid med Festiviteten og mottar tilskudd fra Norsk Kulturråd, Rogaland fylkeskommune og Stiftelsen Fritt Ord.

Scenekraft er støttet av Haugesund Sparebank og Haugesund kommune.

 

Foto: Kim Edgar Bachel