Scenemaraton i historie

SCENEKRAFT


BASERT PÅ EN SANN HISTORIE

SCENEKRAFTS NESTE PRODUKSJON:


26. JANUAR 2019 - på Festiviteten


Scenekraft og Haugesund Teater presenterer:

 

 

”SCENEMARATON I HISTORIE – en maritim skapelsesberetning i 10 akter”

 

 

 

Bli med på et spektakulært historieforedrag!

 

"Scenemaraton i historie - en maritim skapelsesberetning i 10 akter" er et ambisiøst, utforskende og lekent sceneeksperiment. Gjennom en ca. 10 timers lang økt med formidling av historie fra scenen, hvor det maritime og lokale løper som en undertone, skal vi forsøke å summere opp hva som har formet haugalendingene gjennom de siste 1500 år, og stille spørsmål om hvor veien nå går videre. Underveis løfter vi også blikket og ser på nasjonale og internasjonale forhold. Kan vi gjennom å kjenne vår historie bedre, tydeligere se hvordan vi skal forme fremtiden vår?

 

I løpet av vårt scenemaraton vil det komme en rekke innslag av scenekunst som kommenterer tematikken, der vi bruker både av eksisterende materiale og nyskrevet stoff.

I tillegg til Sverre Meling jr. som holder selve historieforedraget, vil skuespillere og musikere medvirke i forestillingen. Blant disse er Nina Sele, Håkon Karoliussen og Nils Økland.

 

Maratonen er delt inn i 5 forestillinger og det blir mulig å kjøpe billett til de fem undertemaene enkeltvis, eller til hele maratonen! NB! Mat kan kjøpes i pausene.

 

Her er inndelingen:

 

10.00-11.40 - ”Forhistorien” og ”Folkevandringstid”

12.00-13.40 - ”Vikingtid” og ”Byfremvekst, pest og hansatid”

14.00-15.40 - ”Renessanse, reformasjon og enevelde” og ”Opplysningstid”

16.00-17.40 - ”Kampen om Norge” og ”Fra union til selvstendighet”

18.00-20.00 - ”Skipsfartsbyen” og ”Hva nå?”

 

Blant de kunstneriske innslagene vil Holberg og Ibsen være representert, men også eldre litteratur som ”Heimskringla” og ”Draumkvedet”. Blant nyere litteratur vil vi bruke dokumentariske skrifter og presentere nyskrevet litteratur og musikk.

Det vil også bli utdrag fra bl.a. Scenekrafts tidligere forestillinger ”Heks”, ”Rabinowitz” og ”Rederinnene”.

Dagen avsluttes med en debatt med Arne-Christian Mohn, May Britt Vihovde, Gunnar Amundsen og Aase Simonsen.

 

Foredragsholder: Sverre Meling jr.

Skuespillere: Nina Sele, Håkon Karoliussen, Lars Henrik Aarnes, Øystein Kausrud, Elsa Aanensen og Clara Fischer

Komponister/musikere: Nils Økland, Halvor Lillesund, Vegard Fossum

 

 

Forestillingen er et samarbeid mellom Scenekraft, Haugesund Teater og Festiviteten, og mottar tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune, Haugesund kommune og Haugesund Sparebank.