Sviker - historien om en frontsøster

SVIKER - HISTORIEN OM EN FRONTSØSTER

12. APRIL - 22. APRIL

OM STYKKET

I en tid hvor de politiske strømningene polariseres, og debatten og dialogen ofte uteblir, er det i enda større grad viktig at kunsten kan gi rom for å erkjenne at vanlige mennesker i dag kan ha svært ulike politiske overbevisninger. På grunn av vår informasjonshverdag som i økende grad er styrt ut i fra våre preferanser, får vi ikke et riktig bilde av hvor utbredte de ulike politiske ståstedene er. Med prosjektet ”Sviker – historien om en frontsøster” går vi inn i gråsonene i politikken under 2. verdenskrig, et område som nærmest har vært tabubelagt, og hvor informasjonen også i stor grad ble styrt. Versjonen av sannheten som har eksistert var preget av etterkrigsårenes ”blodtåke”, som gikk på at kvinnene var landsforrædere. Til tross for at de endelig har fått en offisiell beklagelse, og slik løftet frem i lyset, uteblir debatten om deres politiske overbevisning. Hvor sterk denne drivkraften var, og hva den skyldtes. Tendensen vi ser med fremveksten av de høyreradikale kreftene i mange europeiske land, gjør det betimelig å sette fokus på denne tematikken. I ytringsfrihetens navn er det nødvendig å forsøke å forstå synspunktene som også beveger seg langt mot høyre, og oppriktig prøve å sette oss inn i hva drivkreftene bak disse er.

 

 

DE NORSKE FRONTSØSTRENE

 

Ved 2. verdenskrigs slutt var 450 norske frontsøstre i arbeid for tysk røde kors. I det norske landssvikoppgjøret ble mange av frontsøstrene dømt for sin tjeneste på tysk side, til protester fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Røde Kors pekte på at folkeretten gir dem rett og plikt til å yte humanitær bistand til alle parter i en krig, og at forhindring av Røde Kors' humanitære arbeid samt forfølgelse av Røde Kors-personell er en krigsforbrytelse. Høyesterett uttalte at ”den ting å gjøre tjeneste for fienden like bak fronten er et meget alvorlig forhold”. Retten sammenlignet dette med å være frontkjemper og den strengeste straffen for å ha vært frontsøster var på tre års tvangsarbeid, riktignok i kombinasjon med andre alvorlige forhold. Videre måtte de dømte tilbakebetale den lønnen de hadde fått.

 

 

Etter at landssvikarkivet ble åpnet for innsyn 1. januar 2015 banker fortiden på døren i flere norske hjem. Familier blir tvunget til å se sine medlemmer i nytt lys. Scenekraft vil med en ny hardtslående og sår scenetekst som veksler mellom nåtid og fortid, vise konsekvensene av det norske landsvikoppgjøret for en norsk familie. Det er dramatiker Marius Leknes Snekkevåg som står for sceneteksten. Han har tidligere skrevet to manus for Scenekraft, Rabinowitz (2011) og Heks (2012). Snekkevåg har mottatt tilskudd og dramaturgisk veiledning gjennom Dramatikkens Hus, og han fikk Statens kunstnerstipend i 2014, der prosjektet var del av den planlagte produksjonen. Snekkevåg har i sitt arbeid med tematikken trukket det hele ned til små forhold, til enkeltmenneskets ståsted. Stykket dreier seg om en eldre kvinne som har vært frontsøster, og videre en familie som indirekte rammes av hennes gjerninger som ung kvinne i tjeneste for Røde kors.

 

Sviker - historien om en frontsøster er produsert av Scenekraft i samarbeid med Haugesund Teater. Prosjekter er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Rogaland fylkeskommune og Dramatikkens Hus.

 

Forestillingens premiere er på Festivitetens Intimscene 12. april 2018.

 

KUNSTNERISK TEAM

 

​Manus: Marius Leknes Snekkevåg

Musikk: Halvor Lillesund og Vegard Fossum

Regi: Elsa Aanensen

Videodesign: Sabina Jacobsson

Scenografi og kostyme: ​Gjermund Andreassen

Dramaturg: Vera Krohn-Svaleng

 

 

​Skuespillere: Nina Sele og Ola Magnus Gjermshus

 

 

 

FORESTILLINGER

 

Torsdag 12.04 19.00 - urpremiere!

Fredag 13.04 19.00

Lørdag 14.04 18.00

Søndag 15.04 18.00

Torsdag 19.04 19.00

Fredag 20.04 19.00

Lørdag 21.04 18.00

Søndag 22.04 18.00

 

MEDVIRKENDE

SCENEKRAFT

BASERT PÅ EN SANN HISTORIE

 

Tematisering av historien vår, og det å belyse denne på nye vis med kunstens virkemidler er Scenekrafts hovedmålsetning. Scenekrafts visjon er å skape kunst i spenningspunktet mellom det konvensjonelle og ytterkantene i samfunnet.

 

 

KONTAKTINFO

Email: elsaaanensen@me.com

Mobil: +47 90 90 23 26

PROSJEKTER

 

  • SVIKER - historien om en frontsøster
  • SOUND I SUNDET - filmprosjekt
  • UTETEATER UNDER PLANLEGGING!

 

© Copyright. All Rights Reserved.